Tổng thu ngân sách vượt chỉ tiêu, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Tại họp báo thường kỳ quý I (TP. Lạng Sơn, 13/1/2021), ông Dương Xuân Huyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhận định, năm 2020, mặc dù diễn biến thiên tai, dịch bệnh phức tạp, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển kinh doanh.

Trong 18 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020, có 14 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, 4 chỉ tiêu chưa đạt. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tổng thu ngân sách 7.218 tỷ đồng (đạt 123,1% so với dự toán trung ương giao và đạt 117,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao).

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Họp báo cũng cho thấy, năm 2020 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 2,09% (mục tiêu là 8,5 - 9%). Trong đó, nông lâm nghiệp tăng 3,06%, công nghiệp - xây dựng tăng 2,35%, dịch vụ tăng 1,54%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,04%.

Cơ cấu kinh tế, nông lâm nghiệp chiếm 23,19%, công nghiệp - xây dựng 22,47%, dịch vụ 49,59%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,75%. GRDP bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng.

Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế cửa khẩu. Phía Trung Quốc liên tục thay đổi các biện pháp kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch bệnh đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam.

Trước tình hình đó, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, thường xuyên nắm bắt tình hình, vừa chủ động quản lý cửa khẩu, điều tiết các hoạt động thông quan hàng hóa vừa phòng chống dịch bệnh.

Năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn, ước khoảng 2.810 triệu USD, đạt 51,1% kế hoạch (giảm 40,8% so cùng kỳ). Trong đó, xuất khẩu 1.220 triệu USD (đạt 37,9% kế hoạch, giảm 52,2%); nhập khẩu 1.590 triệu USD (đạt 69,7% kế hoạch, giảm 27,7%). Xuất khẩu hàng địa phương ước 120 triệu USD (đạt 80% kế hoạch, giảm 12,7%).

Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và phía Trung Quốc kiểm soát chặt nên trên địa bàn tỉnh tình hình hàng hóa ổn định, không có diễn biến phức tạp.

 

2021: Phấn đấu tăng trưởng 7 - 7,5% tổng sản phẩm trên địa bàn

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, năm 2020 lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - đối ngoại được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh trên tuyến biên giới ổn định.

Lạng Sơn đạt kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội 2020
Ông Dương Xuân Huyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo

Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Xuân Huyên cho rằng, Lạng Sơn hoàn thành tốt các chỉ tiêu KT-XH 2020 là nhờ sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, đã đồng hành cùng tỉnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, tỉnh Lạng Sơn xác định phương châm: "Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá".

Lạng Sơn đạt kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội 2020
Ông Dương Xuân Huyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và ông Phùng Quang Hội - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo thường kỳ quý I/2021

Theo đó, tỉnh tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu năm 2021, đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 7 - 7,5%. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi KT-XH, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đình Sơn