- Sau vụ “trảm” hàng loạt cán bộ xã ăn gà của dân nghèo, UBND huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam tiếp tục xử lý hàng loạt quan xã “ăn” nhím giống của dân nghèo tại xã Quế Long…

Chiều nay (28/5), Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Lê Tấn Trung ban hành các quyết định kỷ luật các cán bộ lãnh đạo của xã Quế Long vì liên quan đến sai phạm trong việc cấp phát nhím giống sai đối tượng trong chương trình nông thôn mới.

Kỷ luật hàng loạt quan xã “ăn” nhím giống của dân nghèo
Nhím giống của dân nghèo chạy lạc vào nhà quan xã

Theo quyết định, ông Lê Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Quế Long nhận kỷ luật với hình thức “Cảnh cáo”. Do trên cương vị lãnh đạo, nhưng ông Nhân đã thiếu tinh thần trách nhiệm, không thông báo công khai cho nhân dân biết để lựa chọn và tham gia mô hình nuôi nhím; chỉ đạo thực hiện không đúng phương án đã được phê duyệt về việc lựa chọn đối tượng nuôi nhím; thực hiện việc thanh quyết toán mua nhím không đảm bảo nguyên tắc kế toán tài chính quy định.

Cùng nhận mức kỷ luật cảnh cáo còn có ông Trần Hữu Sáu, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và ông Đỗ Đình Hùng, phó chủ tịch UBND xã Quế Long do 2 “quan xã” này đã nhận nuôi nhím không đúng đối tượng so với phương án đã được phê duyệt.

 

Ngoài ra ông Đỗ Văn Bảy, công chức tài chính-kế toán xã Quế Long bị kỷ luật, hình thức “khiển trách” do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, tham mưu cho lãnh đạo thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định của Nhà nước.

Theo kết luận thanh tra, ngày 26/12/2011, Ban quản lý xã Quế Long họp triển khai mô hình nuôi nhím thí điểm do ông Lê Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, chủ trì. Tại đây, ông Lê Văn Nhân đã quyết định thống nhất chọn 3 hộ tham gia mô hình thí điểm.

Kỷ luật hàng loạt quan xã “ăn” nhím giống của dân nghèo
Ông Lê Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật vì “hô biến” nhím giống của dân

Đến ngày 6/1/2012, Ban quản lý xã Quế Long đã thống nhất chọn 3 hộ là: Đỗ Văn Kiên (Chủ nhiệm HTX Quế Long), Đỗ Đình Hùng (phó chủ tịch UBND xã Quế Long) và Trần Hữu Sáu (phó bí thư Đảng ủy xã Quế Long) nuôi nhím.

Ngày 16/1/2012, Đỗ Văn Kiên bắt 2 con nhím đực, 2 con nhím cái và 1 con nhím con; Đỗ Đình Hùng bắt 2 con nhím đực, 2 con nhím cái và 2 con nhím con; ông Trần Hữu Sáu bắt 2 con nhím đực, 2 con nhím cái và 1 con nhím con.

Toàn bộ 16 con nhím giống tại thời điểm có giá tương đương 1 con bò được cấp cho người dân nghèo. Nhưng 3 quan xã này đã chia nhau mà không cấp cho dân.

Vũ Trung