Theo UB Kiểm tra Tỉnh uỷ Vĩnh Long, Ông Tuấn với vai trò là Phó Giám đốc Sở TN&MT được Giám đốc Sở phân công chủ trì cuộc họp giải quyết lĩnh vực đất đai tại xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, nhưng ông Tuấn đã có kết luận giải quyết không đúng thẩm quyền, không đúng với chủ trương của UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai…

UB Kiểm tra Tỉnh uỷ Vĩnh Long xác định vi phạm của ông Tuấn gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan…

 

Từ đó, quyết định kỷ luật ông Tuấn bằng hình thức cảnh cáo.

Cảnh cáo nguyên Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang vì không nhận điều động

Cảnh cáo nguyên Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang vì không nhận điều động

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với nguyên Phó giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thành Nhơn.

H.Thanh