Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái vừa có thông cáo báo chí về xử lý kỷ luật cán bộ có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, ngày 4/5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái do  có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài tại Thành phố Yên Bái.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xem xét, kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Đây cũng là động thái của tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp ở trong nước, khu vực và trên thế giới.

 

Việc xử lý kỷ luật được căn cứ tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Yên Bái và sau khi tiến hành các bước theo quy trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; trên cơ sở đối chiếu với các quy định của pháp luật và mức độ vi phạm của cán bộ.

Chiều 2/5, Chủ tịch UBND Yên Bái, Trần Huy Tuấn ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang để kiểm điểm trách nhiệm và tiến hành quy trình xử lý kỷ luật theo quy định, do có vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành, trong đó có Yên Bái bám sát quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia, căn cứ hậu quả xảy ra để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự, theo tinh thần khách quan, công bằng, nghiêm minh.

Thu Hằng

Thủ tướng: Cá thể hóa trách nhiệm, chủ động phòng chống dịch Covid-19

Thủ tướng: Cá thể hóa trách nhiệm, chủ động phòng chống dịch Covid-19

Thủ tướng vừa có Công điện gửi các bộ, ngành; các Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ các tỉnh, thành về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.