- Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả công tác kiểm điểm trách nhiệm một số tập thể, cá nhân để xảy ra việc khai thác rừng trái phép tại thôn Cụt Ạc, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Trước đó, VietNamNet đã có loạt bài phản ánh về thực trạng khai thác rừng phòng hộ trái phép tại thôn Cụt Ạc, xã Xuân Chinh. Thực trạng khai thác diễn ra hơn một tháng qua nhưng các cơ quan chức năng không hề hay biết.

Theo đó, Sở NN-PTNT đã phối hợp với UBND huyện Thường Xuân, Công an huyện Thường Xuân và chính quyền xã Xuân Chinh tổ chức kiểm tra, xác minh.

Kiểm điểm; phá rừng; Thường Xuân; Thanh Hóa

Những gốc cây còn nguyên nhựa sống trong rừng tại thôn Cụt Ạc

Kết quả kiểm tra cho thấy, trên diện tích 116,85 ha, thuộc 15 lô, 7 khoảnh, 2 tiểu khu được giao cho 8 hộ gia đình thôn Cụt Ạc quản lý, bảo vệ.

Qua kiểm tra, phát hiện có 43 cây gỗ nhóm 6 bị khai thác trái phép (khối lượng 27,221m3), trong đó có 23 cây bị khai thác từ cuối năm 2013 trở về trước (khối lượng 13,286m3) đã được kiểm lâm địa bàn và UBND xã kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; 20 cây khai thác vào tháng 7/2014 (khối lượng 13,937m3), đã tổ chức thu hồi quy trữ về UBND xã Xuân Chinh 10,921m3 (1,212m3 gỗ xẻ và 9,709m3 gỗ tròn).

 

Sau khi kiểm tra, làm rõ nội dung sự việc, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã có báo cáo giải trình về trách nhiệm để xảy ra khai thác rừng trái phép tại thôn Cụt Ạc, xã Xuân Chinh, đồng thời xin được rút kinh nghiệm nghiêm túc trước Giám đốc Sở NN-PTNT.

Về phía Hạt kiểm lâm Thường Xuân cũng đã kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, kiểm lâm viên để xảy ra khai thác gỗ trái phép nêu trên.

Theo đó kiểm điểm trách nhiệm của Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng phụ trách địa bàn, Trạm trưởng Kiểm lâm Bù Đồn, kiểm lâm địa bàn trong công tác chỉ đạo, điều hành còn chậm, không dứt điểm; chưa sâu sát cơ sở, chưa thường xuyên nắm tình hình an ninh rừng; chưa tích cực tham mưu, phối hợp lực lượng kiểm tra an ninh rừng, để rừng bị khai thác trái phép, chậm tham mưu biện pháp xử lý dứt điểm.

Đối với xã Xuân Chinh, kiểm điểm trách nhiệm của UBND, Ban chỉ đạo bảo vệ, phát triển rừng của xã Xuân Chinh và các cá nhân như: Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Chinh, cán bộ địa chính xã phụ trách lâm nghiệp và Trưởng thôn Cụt Ạc thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong công tác quản lý nhà nước, công tác tham mưu đã để ra việc khai thác gỗ trái phép.

Đối với 8 hộ có rừng được Nhà nước giao để xảy ra tình trạng khai thác trái phép đã kiểm điểm trách nhiệm của từng hộ, nhưng do trưởng thôn “cất giữ” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên các hộ không nắm được diện tích, ranh giới ngoài thực địa.

Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Thường Xuân tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tổ chức lực lượng tiến hành tổng kiểm tra an ninh rừng trên địa bàn xã Xuân Chinh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Lê Anh