Khu vực Đa Đăm, Đắc Huýt mà Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới Campuchia Va Kim Hong đề cập luôn thuộc chủ quyền của Việt Nam và đã được hoạch định rõ ràng tại Hiệp ước 1985.

Kiểm tra thông tin Campuchia nói chia đất biên giới Đắk Đăm

Vừa qua, liên tiếp trong các ngày 3/11 và 4/11, Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới Campuchia Va Kim Hong đã có những phát biểu nêu quan điểm về khu vực giữa Đắc Đăm và Đắc Huýt, cho đây là khu vực Campuchia có quyền đòi hỏi theo Nghị định 1914 của Toàn quyền Đông Dương.

Ngày 29/11, trả lời câu hỏi về vấn đề này, ông Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia cho biết:

 

“Tôi xin khẳng định lập trường nhất quán và vững chắc của Việt Nam như đã nêu rõ trong phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 02/11/2015. 

Theo đó, khu vực mà ông Va Kim Hong đề cập luôn thuộc chủ quyền của Việt Nam và đã được hoạch định rõ ràng tại Điều 1, Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia ký ngày 27/12/1985 (Hiệp ước 1985).

Tôi cũng xin nhấn mạnh, theo Hiệp ước 2005 bổ sung Hiệp ước 1985, hai bên chỉ thỏa thuận điều chỉnh hướng đi của đường biên giới đối với sáu khu vực, trong đó không có khu vực mà ông Va Kim Hong đề cập.”

Theo Tuấn Minh/BNG

VN-Campuchia khởi công xây 2 cột mốc biên giới
VN-Campuchia không để thế lực nào dùng lãnh thổ chống phá nhau
Quân đội VN-Campuchia trao đổi vấn đề ảnh hưởng an ninh hai nước
Việt Nam phản đối báo Campuchia xuyên tạc lịch sử
Campuchia chứng thực bản đồ phân định biên giới với VN
Campuchia không đáp ứng đề nghị thiện chí của VN