-Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu trang tin về Đại hội Đảng phải có những nội dung tuyên truyền làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch lợi dụng việc góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện để chống phá.

Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản VN - Đại hội 12" tại địa chỉ daihoi12.dangcongsan.vn chính thức ra mắt vận hành chiều nay. Đây là trang thông tin chính thức về Đại hội 12 của Đảng Cộng sản VN trên mạng Internet.

Không để thế lực xấu lợi dụng góp ý văn kiện chống phá
Các đại biểu bấm nút khai trương trang tin điện tử. Ảnh: mic.gov.vn

Trang tin gồm 11 chuyên mục như tin tức sự kiện; đại hội đảng bộ các cấp; góp ý dự thảo văn kiện; những điểm mới trong dự thảo các văn kiện... với phiên bản 4 thứ tiếng là tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Thế Kỷ, từ 15/9 - 31/10, trang tin điện tử này sẽ cùng với các cơ quan báo chí trong cả nước đăng tải các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện.

 

Trang tin sẽ đăng tải nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học việc lấy ý kiến và đăng tải ý kiến của các tổ chức chính trị xã hội, các cán bộ lão thành, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiều bào, tầng lớp nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng.

Để vận hành hiệu quả cao, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu trang tin phải tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, nêu cao trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết, góp ý xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện.

Tổ chức tốt việc lấy ý kiến và đăng tải các ý kiến của tầng lớp nhân dân, ý kiến của đồng bào đang học tập, sinh sống ở nước ngoài vào góp ý dự thảo văn kiện.

Cùng với đó, cần có những nội dung tuyên truyền làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch lợi dụng việc góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội 12 để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Ngoài ra, trang tin cũng cần nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, hình thức, công nghệ kỹ thuật, an ninh và an toàn thông tin.

Hồng Nhì