Ngày 8/9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai Dự án 513 (hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính) và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Giảm chi cho ngân sách 1.431 tỷ đồng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, đã tiến hành sắp xếp đối với 18 huyện, 1.027 xã, giảm được 6 huyện và 546 xã.

Dự kiến tại các huyện mới hình thành sẽ bố trí đúng quy định 1.062 cán bộ, công chức, số dôi dư là 428 người.

Tại các xã mới hình thành sẽ bố trí 10.043 cán bộ, công chức và 8.816 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; số cán bộ, công chức dôi dư là 9.534 người và số người hoạt động không chuyên trách dôi dư là 6.913 người.

Không để cán bộ, công chức dôi dư ngồi chơi nhưng vẫn nhận lương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn.

Việc sắp xếp này dự kiến giảm chi cho ngân sách Nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới khoảng 1.431 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý, vẫn còn một số tỉnh, thành phố tiến độ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chậm so với lộ trình kế hoạch đề ra. Việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp huyện, xã gắn với công tác nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn gặp một số khó khăn.

Bà Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ Cao Bằng cho biết, Cao Bằng đã giảm được 3 huyện (từ 13 xuống còn 10 huyện) và 38 xã (199 xã xuống còn 161 xã). Tổng số cán bộ, công chức của 6 huyện trước khi sáp nhập là 653 người, đến nay, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu và điều động chuyển công tác 143 người, số dôi dư sau sắp xếp còn 60 người.
 
Đối với cấp xã, trong 76 xã thuộc diện sắp xếp có 1.516 người, số bố trí chức danh cán bộ, công chức cấp xã (bao gồm cả công an chính quy được bố trí về xã) chỉ là 772 người. Hiện tỉnh đã giải quyết nghỉ việc theo các chế độ của nhà nước 190 người, số dôi dư là 519 người, chủ yếu ở các chức danh trưởng các đoàn thể ở cấp xã và công chức.

Số cán bộ không chuyên trách ở các xã này là 908 người, sau sáp nhập đã bố trí cho 451 người, giải quyết chế độ nghỉ việc 1 lần cho 457 người. Bà Oanh đề nghị kéo dài thời gian thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết năm 2020 đối với các địa phương thuộc diện sáp nhập huyện, xã.

Tính toán để vừa ích nước đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Trần Quốc Chung cho hay, tổng số cán bộ, công chức cần sắp xếp ở tỉnh này là 715 người, đã bố trí được ngay 310, còn dôi dư 405 người. Địa phương đang tiến hành bố trí cho số cán bộ dôi dư này, trong đó, giải quyết cho nghỉ hưu, thôi việc, luân chuyển 107 người, còn phải giải quyết tiếp cho 298 người. Nghệ An đề nghị cho phép kéo dài thời gian sắp xếp số cán bộ, công chức dôi dư đến năm 2025

Giám đốc Sở Nội vụ Phú Thọ Ngô Đức Thịnh thông tin, sau sáp nhập, số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư 856 người. Nếu thực hiện đưa công an chính quy về xã, số dôi dư sẽ lên đến hơn 1.000 người. Với số lượng lớn như vậy sẽ không thể giải quyết xong trong năm 2021.

Phú Thọ đề nghị kéo dài việc này đến hết năm 2024, cho cán bộ, công chức dôi dư được điều động, luân chuyển ở trong cùng 1 huyện với các xã không thuộc diện sáp nhập.

Không để cán bộ, công chức dôi dư ngồi chơi nhưng vẫn nhận lương
Hội nghị sáng nay.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định, việc giải quyết số cán bộ, công chức dôi dư phải đảm bảo đúng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức. Số cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp thực hiện theo các quy định về tinh giản biên chế, thôi việc, nghỉ chờ giải quyết chế độ hưu, xem xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên nếu đủ điều kiện, hoặc bố trí sang các xã khác khi còn chỉ tiêu… 

Theo ông Tuấn, thực hiện việc này sớm, rút ngắn thời gian sắp xếp thì gánh nặng ngân sách phải chi trả cho đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư càng giảm.

"Chậm giải quyết năm nào, tháng nào, Nhà nước vẫn phải trả lương cho số đó, mặc dù họ không làm việc. Cần tính toán giải pháp để vừa ích nước, mà vẫn đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức. Họ không phải ngồi chơi mà vẫn nhận lương, không ai thích như vậy. Giải quyết dứt điểm để họ tìm vị trí công tác khác”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

 Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, sau 8 năm triển khai Dự án 513, Bộ Nội vụ đã giải quyết và trình cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm được 15/16 khu vực chồng lấn địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại. 

Các địa phương giải quyết được hàng nghìn khu vực chồng lấn địa giới hành chính các cấp mới phát sinh trong quá trình quản lý địa giới hành chính. Trên cơ sở đó, xây dựng và hoàn thiện được 28.145 mốc địa giới hành chính, thành lập được 55.041 mảnh bản đồ địa giới hành chính các cấp ở các tỷ lệ khác nhau và lập được hồ sơ, bản đồ địa giới của 9.083/10.614 đơn vị hành chính cấp xã, 601/707 đơn vị hành chính cấp huyện và 56/63 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Dự án 513 vướng nhiều khó khăn. Đến nay cũng chỉ mới thực hiện được ở 13/63 tỉnh, thành phố. Như vậy là quá chậm, tồn đọng quá lớn, chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm không thể giải quyết xong đối với 50 tỉnh, thành còn lại. Vì vậy Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Chính phủ để xin gia hạn thêm thời gian thực hiện dự án này.

Thu Hằng

Sáp nhập huyện xã: Cán bộ dôi dư hưởng 3 tháng lương/năm nghỉ hưu trước tuổi

Sáp nhập huyện xã: Cán bộ dôi dư hưởng 3 tháng lương/năm nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ sáng nay tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành.