Chúng tôi sai thì chịu trách nhiệm và nhận sửa chứ không đổ trách nhiệm cho nhau - Bộ trưởng Tài chính khẳng định.

Thủ tướng nào cũng muốn toàn bộ trưởng giỏi

Liên quan tới lỗ hổng trong chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, tại phiên họp Chính phủ sáng nay, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trần tình: “Mặt hàng xăng dầu hiện được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt”.

Cụ thể, theo cam kết của các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các bước thuế suất khác nhau phụ thuộc vào tình hình nhập khẩu.

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hiện nay VN đã cam kết và ký 10 FTA thì mặt hàng xăng dầu được loại trừ. Tuy nhiên, trong một số FTA thì xăng dầu sẽ được cắt giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình.

Theo các FTA khối Asean, thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu như: dầu hoả, dầu diesel, dầu nhiên liệu bay hưởng thuế 0% từ 2016 trở đi.

Hiệp định FTA VN – Hàn Quốc, thuế nhập khẩu xăng là 10% từ 20/12/2015, còn dầu diesel và dầu hoả là 5%.

Hiệp định Asean – Trung Quốc, thuế nhập khẩu xăng là 20%, các mặt hàng dầu là 5%-8%-10% từ năm 2016 trở đi.

“Chúng tôi sai thì chịu trách nhiệm"

“Vừa rồi báo chí có nêu 2 bộ “đá” nhau trong chính sách điều hành và đổ trách nhiệm cho nhau. Nhưng chúng tôi sai thì chịu trách nhiệm và nhận sửa chứ không đổ trách nhiệm cho nhau, không giải quyết được vấn đề gì. Vấn đề là chúng ta phải khắc phục”, Bộ trưởng Tài chính khẳng định.

'Không có chuyện 2 bộ 'đá nhau''
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

Ông Dũng cho biết, theo Nghị định 83, mức giá cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước điều hành mức giá bán lẻ trong nước. Mức thuế nhập khẩu để tính giá cơ sở là thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

“Việc giảm thuế nhập khẩu theo cam kết của các FTA ảnh hưởng tới sức cạnh tranh xăng dầu trong nước. Vì vậy Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48 giảm thuế suất dầu xuống 7%, xăng giữ nguyên 20%”, Bộ trưởng Dũng giải thích thêm.

Ông cho rằng, việc lấy thuế nhập khẩu ưu đãi để tính giá cơ sở xăng dầu không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Do đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng và được đồng ý xác định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi trong tính giá cơ sở là bình quân gia quyền thuế nhập khẩu ưu đãi và các biểu thuế AFTA và cách tính thuế theo thực tế hang hoá.

 

Phương pháp xác định thuế mới sẽ căn cứ thêm cả yếu tố tỷ trọng xăng dầu nhập khẩu từ các nước ký biểu thuế FTA được xác định theo quý với cách tính là dùng số liệu của quý trước để tính cho quý sau.

“Việc dùng mức thuế nhập khẩu bình quân gia quyền sẽ đảm bảo sát với thực tế hàng hoá nhập khẩu từ các nguồn khác nhau của doanh nghiệp xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Giá xăng Việt Nam thấp hơn các nước khu vực

Theo ông Dũng, cách tính thuế mới đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng về thuế suất. Bởi trước đây thuế nhập khẩu với xăng là 20% thì nay chỉ còn 18,8%. Dầu 7% xuống còn 0,6%, giảm tới 6,4%.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện nay giá xăng dầu Việt Nam đứng thứ 27/198 quốc gia, vùng lãnh thổ và thấp hơn các nước trong khu vực.

“Chúng tôi cũng thấy càng thấp thì càng tốt cho người tiêu dùng nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng", Bộ trưởng Tài chính nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính theo dõi thêm cách tính thuế xăng dầu mới, giải trình rõ ràng, minh bạch cho các chuyên gia và người dân hiểu.

“Quá trình điều hành từ mức thuế, mức giảm thuế khác nhau. Hiện nay còn có những điều chưa phù hợp. Tới đây tính mức thuế nhập khẩu theo bình quân gia quyền sẽ có lợi cho dân cần làm rõ cho dân hiểu”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thu Hằng