Thông tin từ Huyện ủy Sơn Tịnh chiều 29/6 cho hay, nhiều lãnh đạo xã Tịnh Hà thuộc huyện này bị xem xét kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi có thông báo về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Tịnh Hà.

Ngoài ra, một số cán bộ lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Sơn Tịnh cũng bị xem xét kỷ luật.

Hàng loạt lãnh đạo xã ở Quảng Ngãi bị kỷ luật
Hàng loạt lãnh đạo xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh bị kỷ luật

Theo đó, ông Lê Hoàng Thu, Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã Tịnh Hà thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; thiếu chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước để UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai.

Ông Trần Hồng Long, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND xã vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thanh Đình, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Hà có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, cùng chịu trách nhiệm của UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Ông Lê Văn Thanh, công chức địa chính-xây dựng xã Tịnh Hà có vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu UBND xã, chủ tịch UBND xã chấp hành pháp luật đất đai, vi phạm pháp luật đất đai gây hậu quả nghiêm trọng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Thu bằng hình thức khiển trách. Cảnh cáo, cách chức ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy xã đối với ông Long và ông Đình. Kỷ luật ông Thanh bằng hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, quyết định thi hành kỷ luật:

Ông Nguyễn Hoàng Nam, trưởng Phòng TN&MT huyện Sơn Tịnh bằng hình thức khiển trách.

Ông Nguyễn Trung Thành, phó Trưởng phòng TN&MT huyện Sơn Tịnh.

Ông Trần Hoài Nam, phó Trưởng phòng TN&MT huyện Sơn Tịnh bằng hình thức cảnh cáo vì thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ cơ quan vi phạm pháp luật về đất đai tại xã Tịnh Hà gây hậu quả nghiêm trọng.

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi gửi đơn xin thôi chức vụ

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi gửi đơn xin thôi chức vụ

Sáng nay, 23/6, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác nhận, Bí thư tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng có gửi đơn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi chức vụ, nghỉ hưu theo chế độ.

Thanh Vạn