Thanh tra tỉnh Trà Vinh vừa kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Trà Cú.

Thất thoát gần 24 tỷ đồng

Theo kết luận, số hồ sơ được miễn, giảm tiền sử dụng đất tại huyện Trà Cú là 544 hồ sơ.

Cụ thể, có 3 hồ sơ giao đất, 15 hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất, và 526 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

Đoàn Thanh tra tỉnh đã kiểm tra 366/544 hồ sơ, qua đó phát hiện 154 hồ sơ thực hiện không đúng quy định, bị người khác lợi dụng trục lợi.

Cụ thể, 1/15 hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định với diện tích đất ở 147,8m2. 153 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, bị người khác lợi dụng gây thất thu ngân sách gần 24 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho các hộ dân tộc thiểu số. Việc này nhằm giúp họ có đầy đủ quyền hợp pháp về đất ở, nhà ở khi được cấp chứng nhận.

Tuy nhiên, nhiều đối tượng lợi dụng các hộ dân tộc thiểu số để trục lợi. Khi nắm được thông tin nói trên, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú đã báo cáo Thường trực Huyện uỷ và chỉ đạo thành lập tổ công tác tự kiểm tra, rà soát.

Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo thanh tra vào cuộc…

Hàng loạt cán bộ ở Trà Vinh 'dính' vụ thất thoát ngân sách gần 24 tỷ
Thanh tra Trà Vinh kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Lê Hồng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú. Ảnh: Trang thông tin điện tử huyện Trà Cú

Kiến nghị xử lý

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Thạch Phước Bình, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (nguyên Chủ tịch UBND huyện Trà Cú).

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH (nguyên Chủ tịch UBND huyện Trà Cú).

 

Kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Lê Hồng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú và ông Nhan RaNi, Phó chủ tịch UBND huyện.

Theo kết luận, trong quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các hộ dân tộc thiểu số, lãnh đạo UBND huyện Trà Cú qua các thời kỳ đã trực tiếp ký các quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất bị các đối tượng khác lợi dụng chính sách để được miễn, giảm tiền sử dụng đất. 

Trong đó, ông Nguyễn Văn Út, trực tiếp ký 2 hồ sơ, số tiền hơn 346 triệu đồng. Đồng thời chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu đối với 1 hồ sơ (do ông Lê Hồng Phúc trực tiếp ký), số tiền hơn 200 triệu. 

Ông Thạch Phước Bình, trực tiếp ký 1 hồ sơ, số tiền hơn 173 triệu, đồng thời chịu trách nhiệm người đứng đầu với 64 hồ sơ... 

Ông Lê Hồng Phúc, trực tiếp ký 77 hồ sơ, số tiền hơn 12 tỷ đồng (giai đoạn Phó chủ tịch UBND huyện ký 67 hồ sơ; giai đoạn Chủ tịch UBND huyện ký 10 hồ sơ).

Đồng thời chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu với 73 hồ sơ và 1 hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất...

Ông Nhan RaNi, trực tiếp ký 73 hồ sơ, số tiền hơn 11 tỷ. Ngoài ra, chịu trách nhiệm trong việc trực tiếp ký cho 1 hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định với diện tích 147,8m2. 

Thanh tra tỉnh còn đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm điểm, xem xét xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Cụ thể, kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với 38 cá nhân.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với 19 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 8 người; rút kinh nghiệm 5 cá nhân.

Đối với 1 hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định (hộ dân tộc thiểu số bị đối tượng khác lợi dụng), với diện tích 147,8m2, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi phần đất nêu trên, giao UBND huyện Trà Cú quản lý, xử lý.

Ban hành 67 quyết định thu hồi tiền cho 67 đối tượng lợi dụng, hơn 21 tỷ đồng. Đến nay đã nộp thu hồi hơn 18,5 tỷ đồng, số tiền còn lại đang trong quá trình thực hiện.

Hàng chục cán bộ chủ chốt ở Trà Vinh bị đề nghị kiểm điểm, kỷ luật

Hàng chục cán bộ chủ chốt ở Trà Vinh bị đề nghị kiểm điểm, kỷ luật

Hàng chục cán bộ chủ chốt ở tỉnh Trà Vinh trong vụ sai phạm miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng bị đề nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật. 

Hoài Thanh