Theo đó, ông P.T.T. (46 tuổi) và L.M.H (58 tuổi), công tác tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Mang Thít và huyện Long Hồ, bị thu hồi khoản hỗ trợ theo Nghị quyết 68.

Hai viên chức này bị thu hồi tiền hỗ trợ với lý do qua phản ánh và xác minh, họ không đáp ứng đầy đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thu hồi kinh phí hỗ trợ và hoàn trả ngân sách.

Bà Thanh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức rút kinh nghiệm các đơn vị, bộ phận có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, đối tượng thụ hưởng, tránh xảy ra trường hợp sai sót tương tự.

 

Chủ tịch UBND huyện Long Hồ và huyện Mang Thít chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp viên chức thuộc địa bàn quản lý lợi dụng chính sách (nếu có), báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, Vĩnh Long có quyết định hỗ trợ cho hai viên chức nói trên. Tuy nhiên, qua phản ánh và xác minh, cả hai không đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ.

H.Thanh 

Vĩnh Long kêu gọi cán bộ góp 10 ngày lương ủng hộ dân bị ảnh hưởng do dịch

Vĩnh Long kêu gọi cán bộ góp 10 ngày lương ủng hộ dân bị ảnh hưởng do dịch

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị ở Vĩnh Long có hệ số lương từ 4.0 trở lên được vận động ủng hộ 10 ngày lương để giúp đỡ người dân đang bị ảnh hưởng dịch.