Giãn cách xã hội, bảo vệ thật chắc 'vùng xanh', cô lập 'vùng đỏ'

 

Ban Thời sự

Diễn biến dịch Covid-19 tại TP.HCM có dấu hiệu tích cực, ca mắc “đi ngang”

Diễn biến dịch Covid-19 tại TP.HCM có dấu hiệu tích cực, ca mắc “đi ngang”

Tình hình dịch tại TP.HCM bước đầu có những dấu hiệu tích cực.  Số mắc có xu hướng “đi ngang” sau thời gian triển khai quyết liệt các biện pháp theo Chỉ thị 16.