Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa ký quyết định tạm dừng việc điều hành hoạt động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang (CDC Bắc Giang) đối với Giám đốc Lâm Văn Tuấn để ông Tuấn tập trung nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/2021.

Trong thời gian ông Tuấn tạm dừng việc điều hành, ông Nguyễn Văn Bình, PGĐ Sở Y tế sẽ kiêm nhiệm điều hành hoạt động của cơ quan này.

Giám đốc CDC Bắc Giang tạm dừng việc điều hành để tập trung chống dịch
Đoàn liên ngành gồm Sở Y tế, CDC Bắc Giang, BQL các KCN tỉnh kiểm tra hoạt động phòng chống dịch trong khu công nghiệp

Việc tạm dừng điều hành CDC Bắc Giang của ông Tuấn chỉ là tạm thời để ông Tuấn tập trung nhiệm vụ chống dịch hiệu quả hơn.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cũng chỉ đạo tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Một cửa đối với khu vực phong toả, cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trừ những trường hợp hồ sơ đặc biệt, thực sự cấp thiết cần giải quyết ngay nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Việc giải quyết thủ tục hành chính Bộ phận Một cửa đối với các khu vực không bị phong toả, cách ly xã hội phải đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch Covid- 19. Tuy nhiên, chỉ nên thực hiện thủ tục hành chính thực sự cần thiết để hạn chế việc tiếp xúc. 

 

Việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc dịch vụ bưu chính công ích thông qua hệ thống Bưu điện được thực hiện bình thường và cần tiếp tục đẩy mạnh.

Bắc Giang hiện có hơn 2.300 ca Covid-19 và tiếp tục tăng mỗi ngày. Tỉnh Bắc Giang đã thực hiện cách ly xã hội đối với Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế và thực hiện giãn cách xã hội đối với TP Bắc Giang và huyện Tân Yên.

Ổ dịch Covid-19 chủ yếu là công nhân, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu tổng rà soát

Ổ dịch Covid-19 chủ yếu là công nhân, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu tổng rà soát

Hai ổ dịch tại Bắc Giang vẫn tiếp tục xuất hiện F0 là công nhân, Chủ tịch tỉnh này yêu cầu tổng rà soát.

Kiên Trung