UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra văn bản về việc tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới.

Đồng Nai tăng cường kiểm soát người dân đi lại giữa các vùng
Lực lượng chức năng kiểm soát người dân di chuyển tại Đồng Nai - Ảnh: X.A

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai thông báo khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng quản lý di chuyển nội địa "VN-eID" do Bộ Công an phát hành để khai báo, quét mã QR tại các chốt kiểm soát, cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh việc đã được tiêm vắc xin khi tham gia các hoạt động.

Đối với cấp huyện, cấp xã vùng xanh có tỉ lệ người trên 18 tuổi được tiêm 1 mũi vắc xin dưới 60% thì áp dụng Chỉ thị 15+. UBND cấp xã quản lý việc đi lại trong nội bộ xã; cấp, quản lý giấy đi đường cho người có nhu cầu đi lại giữa các vùng xanh.

UBND cấp huyện quản lý, sử dụng giấy đi đường cho người có nhu cầu cấp thiết đi lại các huyện, thành phố đỏ, cam, vàng trong tỉnh (không được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện, thành phố đến trở thành vùng xanh)…

 

Đối với cấp huyện, xã có tỉ lệ tiêm vắc xin mũi 1 từ 60-70% áp dụng chỉ thị 19+ và trên 70% áp dụng bình thường mới+. UBND cấp xã quản lý việc đi lại trong nội bộ xã, nội bộ huyện. UBND huyện cấp, quản lý giấy đi đường cho người có nhu cầu cấp thiết đi đến các huyện, thành phố…

Đối với các công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn cấp huyện mà nơi làm việc và nơi ở khác xã, khác huyện do thủ trưởng đơn vị cấp giấy đi đường, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng quy định rõ, đối với cấp huyện, xã vùng đỏ, cam, vàng tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16, chính quyền sẽ giảm các chốt kiểm soát ở vùng xanh nhưng nhưng các chốt giữa vùng xanh và các vùng đỏ, cam, vàng sẽ được tăng cường.

UBND cấp huyện, thành phố được giao thẩm quyền quyết định về việc trở lại bình thường mới khi đạt các tiêu chí vùng xanh. Việc nới lỏng để trở về bình thường mới được thực hiện theo từng bước, đảm bảo tuyệt đối an toàn, được cập nhật tình hình, đánh giá mức độ nguy cơ trong từng tuần lễ. Tại nơi bình thường mới, các hoạt động cơ bản được diễn ra bình thường với mức độ đảm bảo 5K.

Người dân ở Đồng Nai đi ra khỏi 'vùng xanh' phải được cho phép

Người dân ở Đồng Nai đi ra khỏi 'vùng xanh' phải được cho phép

Sáng 17/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch từng bước khôi phục hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Xuân An