Trong 3 xã này, hai xã Trị An, Phú Lý tuy xuất phát điểm thấp nhưng đã có những thành tích nổi bật trong đầu tư phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của hai xã đều đạt hơn 61 triệu đồng/người/năm. Diện mạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp đều được quan tâm đầu tư.

Đồng Nai có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã còn lại, An Phước là xã đầu tiên của huyện Long Thành được xét đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Đến nay, xã đã hoàn thành tất cả các tiêu chí NTM nâng cao, là xã được tỉnh chọn làm thí điểm thực hiện Khu dân cư kiểu mẫu.

 

Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng thẩm định NTM tỉnh, cả ba xã trên đều đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Tính đến nay, toàn tỉnh có 34 xã NTM nâng cao, dẫn đầu cả nước về số lượng xã NTM nâng cao.

Cùng với Nam Định, Đồng Nai là một trong 2 tỉnh đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định công nhận Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Tính đến tháng 5/2019, toàn tỉnh đã có 133/133 xã và 11/11 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh năm 2018 đạt gần 51,6 triệu đồng/người/năm, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2011 khi Đồng Nai bắt tay vào xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,62% vào năm 2011, hiện chỉ còn 0,09%.

Bài: Đoàn Kiều Nga - nhóm PV
Ảnh: Phạm Thị Ngọc Ánh - nhóm PV