Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Sơn La có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Sơn La tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về thủy lợi và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Điểm nhấn NTM tại Sơn La: Giao thông liên xã được nâng cấp
Công nhận TP Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Sau gần 10 năm tổ chức thực hiện, xác định được mục tiêu, chiến lược quan trọng của chương trình xây dựng NTM, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Sơn La đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Đến nay, thành phố Sơn La đã có 5/5 xã (đạt 100% xã) được công nhận đạt chuẩn NTM, đủ điều kiện để được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Điểm nhấn của NTM tại Sơn La là hệ thống đường giao thông nội bộ xã, bản, liên xã từng bước được nâng cấp. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hơn 130 km đường giao thông nông thôn được nâng cấp, sửa chữa với kinh phí thực hiện trên 136 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

 

Bộ mặt các xã của thành phố có nhiều khởi sắc, kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thiết chế văn hóa ở nhiều nơi được đầu tư, 68 bản, tiểu khu có nhà văn hóa, khu thể thao đảm bảo theo quy định; hệ thống trường học và thiết bị dạy học được nâng cấp hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học, 14 trường thường xuyên duy trì giữ vững các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Thành phố thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; 12 trạm y tế xã, phường được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn trên địa bàn các xã đạt 97,2%; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%, môi trường sinh thái được quan tâm bảo vệ...

Hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn thay đổi, sản xuất hàng hóa được chú trọng, thu nhập và đời sống của nhân dân được nâng cao, bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,2%...

Bài: Nguyễn Như Sỹ - nhóm PV
Ảnh: Phạm Thị Ngọc Ánh - nhóm PV