Huyện ủy Lệ Thủy (Quảng Bình) hôm nay cho biết, Ủy ban Kiểm tra huyện này vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Ngô Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc; khiển trách đối với ông Nguyễn Thanh Thoảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã và ông Võ Văn Đương, Phó Chủ tịch HĐND xã vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý nhà nước để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai.

Kỷ luật loạt quan xã ở Quảng Bình sau 111 vụ vi phạm đất đai
UBND xã Ngư Thủy Bắc cho các cá nhân thuê đất sử dụng vào mục đích thương mại - dịch vụ có nhiều sai sót

Trước đó, trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại xã Ngư Thủy Bắc, cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy đã xác nhận, nhiều cán bộ, lãnh đạo xã đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý nhà nước, để xảy ra 111 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

 

Trong số này có 3 trường hợp lấn chiếm đất ở (đất phân lô đấu giá qua các năm của xã); 4 trường hợp lấn chiếm đất trồng cây hàng năm khác; 104 trường hợp lấn chiếm đất rừng sản xuất do UBND xã quản lý.

Việc kiểm tra, phát hiện các hành vi chậm, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo xử lý các vi phạm; thiếu gương mẫu trong thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Hải Sâm

Ông Lê Nguyễn Minh Quang đã được cho thôi việc

Ông Lê Nguyễn Minh Quang đã được cho thôi việc

 Sau nhiều tháng bị miễn nhiệm chức Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, ông Lê Nguyễn Minh Quang đã được TP.HCM cho thôi việc.