- Tại phiên thảo luận ở Đại hội Đảng sáng nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị.

“5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, bằng chiến lược ‘diễn biến hòa bình’, thúc đẩy ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’, trong nội bộ ta, ‘phi chính trị hóa’ lực lượng vũ trang. Cùng với đó là những diễn biến mới phức tạp trên Biển Đông…”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Giữ nước từ lúc nước chưa nguy
Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: TTXVN

Song toàn quân đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, với thành tựu bao trùm và quan trọng nhất là quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nắm vững và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

“5 năm qua, quân đội đã được quan tâm xây dựng theo hướng ‘cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại’, trong đó ưu tiên hiện đại hóa một số quân, binh chủng, lực lượng với đột phá về trang bị”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết.

Bên cạnh đó là việc quân đội tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng chống thiên tai, gìn giữ hòa bình LHQ, xây dựng nông thôn mới, dân vận…

Nền công nghiệp quốc phòng đã có bước phát triển mới, nghiên cứu chế tạo và làm chủ công nghệ sản xuất một số loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật.

Những kết quả trên, ông Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh là nhờ “sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả của Đảng, Nhà nước; sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân cả nước trong suốt 70 năm qua”.

Sản xuất vũ khí công nghệ cao

Theo Đại tướng, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, rất khó lường. Ông nhấn mạnh sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa các nước lớn, đặc biệt ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á.

Trên cơ sở đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đưa ra 4 đề xuất, cũng là những nhiệm vụ, giải pháp chính mà quân đội sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới.

 

Đầu tiên, quân đội tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

“Để dự báo đúng, tham mưu trúng, xử lý hiệu quả các tình huống, vấn đề phức tạp nảy sinh, quân đội phải thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, ông Lịch nhấn mạnh phương châm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”.

Thứ hai là xây dựng nền quốc phòng toàn dân - nền quốc phòng với tiềm lực, sức mạnh tổng hợp, được cấu thành trên cơ sở nguồn lực quốc gia và trong nhân dân, từ nhân dân, mang đậm tính chất tự vệ, không nhằm đe dọa bất cứ quốc gia nào; là nền quốc phòng toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, ngày càng hiện đại, do toàn dân xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Ba là nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội với việc mở rộng một số lực lượng được ưu tiên, tùy thuộc vào tình hình thực tế và khả năng, nguồn lực của đất nước.

“Cần coi trọng và đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại, theo hướng dân dụng; tập trung xây dựng một số doanh nghiệp mạnh như tập đoàn Viễn thông quân đội trở thành tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất vũ khí công nghệ cao, gắn kết công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết.

Bốn là đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội.

“Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước. Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay trong thời bình là kế sách ‘lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy’”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh sự tin tưởng rằng quân đội sẽ thực hiện được các mục tiêu đã đề ra.

Chung Hoàng