- Sau hai ngày ban hành, Sở TT&TT Đà Nẵng đã thu hồi công văn với nội dung yêu cầu cơ quan báo chí cung cấp bản thảo trước khi in ấn.

Sáng nay, GĐ Sở TT&TT Đà Nẵng Nguyễn Quang Thanh ký công văn số 236 thu hồi công văn số 228 được ban hành trước đó.

Nội dung công văn số 228: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc điểm báo phục vụ chỉ đạo xử lý thông tin, Sở TT&TT Đà Nẵng yêu cầu báo Đà Nẵng, báo Công an Đà Nẵng cung cấp thông tin về nội dung tin bài trước thời gian in ấn và phát hành các tác phẩm báo chí.

Yêu cầu Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng phối hợp cung cấp các nội dung thông tin nổi cộm, cần các cơ quan đơn vị phản hồi báo nêu.

Đà Nẵng thu hồi công văn yêu cầu báo chí cung cấp bản thảo
Sở TT&TT Đà Nẵng thu hồi Công văn số 228 sau 2 ngày ban hành

Yêu cầu các cơ quan báo chí TƯ và địa phương khác đóng trên địa bàn cung cấp kịp thời đường dẫn trên báo điện tử các thông tin nổi cộm liên quan đến TP cần phản hồi ý kiến báo nêu.

 

Sau khi ban hành công văn này, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn cảm thấy bất ngờ và cho rằng không phù hợp.

Công văn số 236 của Sở TT&TT Đà Nẵng nêu lý do thu hồi công văn số 228: Sau khi phát hành Công văn 228, Sở TT&TT thấy rằng văn bản nói trên không phù hợp với các quy định của Luật Báo chí. Vậy, Sở ban hành công văn này (công văn 236) nhằm thu hồi công văn 228 về việc cung cấp bản thảo trước khi in ấn báo, các ấn phẩm báo chí. Sở TT&TT thành thật xin lỗi với các cơ quan báo chí.

Theo quy định tại Điều 13 luật Báo chí 2016, báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng.

Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo ông Mai Đăng Hiếu

Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo ông Mai Đăng Hiếu

Ông Hiếu được xác định vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài, vi phạm pháp luật đất đai.

Đà Nẵng xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo chủ chốt

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Trần Đình Hồng, nguyên Chánh VP Thành ủy Đào Tấn Bằng... bị xem xét kỷ luật.

Đà Nẵng cảnh cáo 2 Trưởng ban Đảng, khiển trách 2 Giám đốc sở

Đà Nẵng cảnh cáo 2 Trưởng ban Đảng, khiển trách 2 Giám đốc sở

Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo. Giám đốc Sở Xây dựng và Sở TN&MT bị khiển trách.

Cao Thái