- Hơn 10 năm qua, lực lượng Cảnh sát biển nói chung và Vùng Cảnh sát biển 1 (Cục Cảnh sát biển) nói riêng đã lập nhiều chiến công xuất sắc.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 1 hoạt động trên vùng biển của 10 tỉnh, thành phố, từ cửa sông Bắc Luân (Quảng Ninh) đến đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Hơn 10 năm, các tổ tuần tra đã kiểm tra hàng vạn chiếc tàu, trong đó xử lý hàng ngàn tàu vi phạm khi hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản và buôn hàng cấm; mua bán, vận chuyển than không rõ nguồn gốc hợp pháp...

Việc thường xuyên tuần tra kiểm soát trên biển đã góp phần hạn chế vi phạm, gian lận thương mại trên biển. Đồng thời, cảnh sát biển trở thành chỗ dựa tin cậy hỗ trợ các ngư dân khi gặp nạn.

Hàng ngày, các bộ phận nghiệp vụ thường xuyên tiếp xúc với nhiều hành vi vi phạm trên biển cũng như phải xử lý tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta đánh bắt hải sản trái phép. Thường xuyên đối mặt với khó khăn, nguy hiểm rình rập và những “viên đạn bọc đường” song cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1 luôn vượt qua cám dỗ vật chất để hoàn thành nhiệm vụ. “Chúng tôi quyết tâm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ “Cảnh sát biển Cụ Hồ” giỏi chuyên môn, dũng cảm, tác phong chuẩn mực, nói 'không' với hối lộ” - Trung tướng Phạm Đức Lĩnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát khẳng định.

Một số hình ảnh tuần tra, kiểm soát trên biển của các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1:

Chuẩn bị lên đường tuần tra

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 1 tuần tra, kiểm soát trên vùng lãnh hải nước ta thuộc Vịnh Bắc Bộ

 
Mắt thần trên biển
Dùng canô kiểm tra tàu đánh cá trên vùng biển Hải Phòng
  

Cưỡi sóng tuần tra biển

Tàu của lực lượng Vùng Cảnh sát biển 1 tập kết tại Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) chuẩn bị lên đường tuần tra chung

Thượng úy Đoàn Đức Dương - lái tàu 2008, Hải đội 1 có 18 năm trong nghề với hàng chục ngàn hải lý an toàn cùng thượng úy Lê Văn Quế - Thuyền trưởng tàu 2008 (người chỉ tay) trên đường tuần tra, kiểm soát địa phận Vịnh Bắc Bộ
Mỗi chuyến tuần tra có thể dài hàng chục ngày 
Bảo quản khí tài, vũ khí trang bị sau mỗi chuyến ra khơi

Thái Hà