Sáng 19/12, UBND TP.HCM và Bộ Nội vụ đã chủ trì phiên họp ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Công bố nghị quyết thành lập TP Thủ Đức vào ngày 31/12
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, TP.HCM sẽ công bố việc thành lập TP Thủ Đức vào ngày 31/12

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, mới đây Ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng, tạo điều kiện cho TP.HCM phát triển. Trong đó, có nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường, xã.

“Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ soạn thảo hướng dẫn nghị định, Bộ Nội vụ đã thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo nghị định”, ông Phong cho hay.

Theo ông Phong, ban soạn thảo, tổ biên tập đã dự thảo nghị định gồm 7 chương, 44 điều quy định cụ thể các nội dung về tổ chức hoạt động của UBND quận, phường; chế độ, trách nhiệm của chủ tịch UBND quận, phường; việc tuyển dụng, sử dụng công chức làm việc tại UBND quận, phường và các vấn đề về ngân sách địa phương.

 

Trước khi ban hành nghị định, TP.HCM đã tổ chức lấy ý kiến các cấp, các ngành. Từ đó, UBND TP đã đề xuất đưa vào dự thảo nghị định bổ sung 1 chương quy định cụ thể các vấn đề nền tảng của việc thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Bên cạnh đó, ông Phong cho biết nghị quyết có quy định Chính phủ trong phạm vi quyền hạn quyết định và trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Thủ Đức. Đây là cơ sở để TP chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

Trước đó, ngày 9/12, với 100% số phiếu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập TP Thủ Đức.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2021. Từ thời điểm này, TP.HCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 16 quận, 5 huyện, 1 thành phố); 312 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 58 xã, 249 phường, 5 thị trấn).

Lý do TP Thủ Đức chỉ có 1 tháng để hình thành bộ máy

Lý do TP Thủ Đức chỉ có 1 tháng để hình thành bộ máy

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân cho biết, TP.HCM chỉ còn hơn một tháng để triển khai hình thành bộ máy chính quyền của TP Thủ Đức.

Phong Thuận