Bà Trinh (32 tuổi) là con gái ông Vương Bình Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa nghỉ hưu.

Sau khi có kết quả chấm phúc khảo của Hội đồng chấm thi Phân viện Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (thuộc Bộ Nội vụ), UBND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định công nhận kết quả điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2018.

Trong kỳ thi này có 33/833 thí sinh trúng tuyển, trong đó bà Trinh đậu vào vị trí Hành chính tổng hợp thuộc Văn phòng HĐND và UBND TP Long Xuyên.

Con gái nguyên Chủ tịch An Giang được bổ nhiệm lại, các quyết định trong 1 ngày
Trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND TP Long Xuyên

Trả lời báo chí, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, kiêm Trưởng Phòng Nội vụ TP Long Xuyên Bùi Văn Tặng cho biết, UBND tỉnh đã thu hồi quyết định tuyển dụng công chức đối với bà Trinh trước đó.

"Theo chỉ đạo của Ban thường vụ, UBND tỉnh cũng như có trao đổi thống nhất với Bộ Nội vụ, Thành uỷ Long Xuyên quyết định thu hồi các quyết định bổ nhiệm chức danh Phó chánh Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND TP đối với bà Trinh trước đây", ông Tặng cho biết đã thực hiện vào ngày 1/4. 

Vẫn theo lời ông Tặng, trong ngày 1/4, UBND tỉnh An Giang cũng ban hành quyết định phê duyệt tuyển dụng công chức.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh ký quyết định bổ nhiệm ngạch công chức đối với bà Trinh, công tác tại HĐND, UBND TP Long Xuyên.

"Thực hiện theo Công văn 74 của UBND tỉnh là nếu có yêu cầu thì TP Long Xuyên tiến hành các quy định bổ nhiệm cán bộ công chức theo quy định. Đây là ý kiến chủ trương của UBND tỉnh. Thực hiện theo văn bản nói trên, Văn phòng HĐND, UBND TP đã xin chủ trương của Ban Thường vụ để bổ nhiệm lại chức danh Phó chánh văn phòng do vị trí này đang khuyết", ông nói. 

 

Ban thường vụ đã họp, thống nhất chủ trương trên và giao cho HĐND, UBND TP tiến hành giới thiệu nhân sự theo quy định. Bước đầu giới thiệu quy hoạch có 9 người, trong đó có bà Trinh. Sau khi lấy ý của cán bộ để giới thiệu thì bà Trinh chiếm đa số phiếu.

Lãnh đạo Văn phòng có biểu quyết thống nhất báo cáo Ban Thường vụ đề xuất bổ nhiệm bà Trinh làm Phó chánh văn phòng.

Sau đó, Ban thường vụ, UBND TP đã thống nhất đề nghị trên và ban hành các quyết định bổ nhiệm theo phân cấp quản lí được giao.

"Đến thời điểm này, bà Trinh được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn Phòng Thành uỷ, HĐND, UBND TP  theo đúng quy định của Chính phủ”, ông Tặng khẳng định. 

Trả lời câu hỏi các quy trình nói trên có quá nhanh không, ông Tặng nói: “Tôi xin phép không bình luận. Vấn đề là mình thực hiện theo đúng quy định”.

Trước đó, năm 2013, bà Vương Mai Trinh công tác tại Thành ủy Long Xuyên với hình thức hợp đồng lao động và làm chuyên viên văn phòng.

Sau đó, bà được xét tuyển thẳng công chức mà không cần phải thi do có bằng thạc sĩ chương trình liên kết của ĐH Lincoln (Hoa Kỳ) loại giỏi (học tại Việt Nam). Năm 2015, bà được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng UBND TP Long Xuyên, nay là Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND TP.

Diễn biến mới vụ con gái Chủ tịch tỉnh làm Phó chánh VP mới thi công chức

Diễn biến mới vụ con gái Chủ tịch tỉnh làm Phó chánh VP mới thi công chức

Sở Nội vụ tỉnh An Giang vừa thông báo kết quả thi công chức, trong đó có điểm thi của con gái Chủ tịch tỉnh. 

Thiện Chí