Đây là những hình ảnh đầu tiên của CASA 8983 dưới đáy biển do Thông tấn Quân sự cung cấp.

 

(Nguồn Kênh QPVN)