Chủ tịch nước đề nghị Quân đoàn 2 phải nâng cao chất lượng huấn luyện, chủ động trước mọi tình huống.

Sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Quân đoàn 2. Đây là đơn vị binh chủng hợp thành, trong chiến tranh luôn đảm nhiệm các trận đánh quyết định để làm chủ chiến trường, được coi là quả đấm thép của quân đội ta.

Chủ tịch nước, Quân đoàn 2

Trong thời bình, Quân đoàn đứng chân trên địa bàn quan trọng bảo vệ Thủ đô Hà Nội và đảm nhiệm trên hướng phòng thủ chiến lược trọng yếu của quốc gia. 

Được thành lập ngày 17/5/1974, Quân đoàn 2 là Quân đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của QĐNDVN trên chiến trường miền Nam.

 

Quân đoàn đã tham gia nhiều chiến dịch, lập nhiều thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong chiến dịch Trị Thiên- Huế, chiến dịch Hồ Chí Minh, làm nghĩa vụ quốc tế và nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Quân đoàn đã thực hiện xuất sắc các cuộc hành quân thần tốc, kịp thời có mặt ở chiến trường vào những thời khắc quyết định của lịch sử.

Trong những năm đất nước hoà bình và trong suốt thời kỳ tiến hành công cuộc đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 đã nỗ lực phấn đấu khắc phục vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh.

Biểu dương những chiến công và thành tích mà Quân đoàn 2 đã đạt được, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Quân đoàn cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng thời, Quân đoàn phải nâng cao chất lượng huấn luyện, chủ động trước mọi tình huống, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ đến đâu, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo VOV