Họp phiên đầu tiên của nội các nhiệm kỳ mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo không tặng hoa chúc mừng: “Với mấy chục thành viên CP mới thì có thể tiết kiệm hàng chục, hàng trăm lẵng hoa”.

Thủ tướng khẳng định: "Trong nhiệm kỳ này, chúng ta phấn đấu xây dựng CP trong sạch, vững mạnh, không để xảy ra tham ô, tiêu cực, gây mất niềm tin trong nhân dân".

Thủ tướng nhắc lại với các thành viên CP rằng việc họ được QH phê chuẩn với số phiếu cao là thể hiện sự tín nhiệm và đánh giá cao với những nỗ lực của họ trong hơn 3 tháng vừa qua.

Chính phủ mới phấn đấu không tham ô, tiêu cực
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Không để dư luận nêu vấn đề rồi mới chạy theo xử lý

Trong phiên họp thường kỳ tháng 7/2016 hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các tư lệnh ngành. Ông giao nhiệm vụ cho các thành viên CP với tinh thần “Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Các bộ trưởng, "tư lệnh ngành" là người chịu trách nhiệm toàn diện, cao nhất, cuối cùng về tất cả các hoạt động, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của bộ, ngành mình. Với tinh thần Chính phủ kiến tạo, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành phải dành thời gian thích đáng, tập trung cho công việc xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật. Đồng thời phải tăng cường phối hợp, không được đùn đẩy trách nhiệm.

Các bộ cũng phải nâng cao chất lượng công tác dự báo, bảo đảm sát tình hình, chính xác, kịp thời, đồng thời đưa ra phương án, kịch bản cụ thể, rõ ràng để ứng phó tình huống có thể xảy ra.

 

“Các đồng chí phải sâu sát, thường xuyên nắm thông tin. Không được để tình trạng bộ trưởng không biết, không xử lý những vấn đề mới phát sinh, bức xúc. Không để dư luận nêu vấn đề rồi mới chạy theo xử lý”, Thủ tướng nêu rõ.

Nhấn mạnh vai trò của công tác cán bộ, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp về lĩnh vực này; phải phân công đúng người đúng việc; tạo môi trường công tác tốt để mọi cán bộ phát huy được năng lực, sở trường. Chú trọng rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, xác định vị trí việc làm.

Chính phủ, từng thành viên CP phải đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phải sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là xe công, trụ sở, hội họp, đi công tác.

Phải rà soát việc quản lý và sử dụng tài sản công, nhất là quản lý trụ sở làm việc, cho thuê mặt bằng làm dịch vụ, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị Bộ trưởng Tài chính báo cáo việc này tại phiên họp vào ngày mai.

Cho rằng bên cạnh kết quả đạt được, các bộ, ngành phải thẳng thắn nhìn nhận những bất cập, tồn tại, hạn chế, Thủ tướng yêu cầu đổi mới phương pháp làm việc, chủ động, quyết liệt, đề cao trách nhiệm cá nhân, làm việc vì sự nghiệp chung, vì lợi ích nhân dân. “Nếu chúng ta không gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy, không phản ứng kịp thời trước các vấn đề đặt ra thì làm sao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Dẫn lại phát biểu của một đại biểu QH cho rằng “con đường dài nhất ở Việt Nam là từ lời nói đến hành động”, Thủ tướng nhắn nhủ các thành viên Chính phủ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, đồng thời yêu cầu thành lập ngay tổ công tác theo dõi thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.

Thủ tướng yêu cầu VPCP, Bộ TT&TT đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, trước hết là phổ cập hệ thống xử lý văn bản tại các bộ, ngành, để làm sao ngồi tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng có thể biết được quá trình xử lý văn bản tại các bộ, ngành.

Theo VGP