Tối nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Khương, nguyên Bí thư huyện Duy Xuyên.

Ông Khương bị kỷ luật vì đã có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo và thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, không nghiên cứu đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Bổ nhiệm nhân sự sai, cựu bí thư huyện bị khiển trách
Trụ sở Huyện ủy Duy Xuyên
 

Đồng thời, thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan tham mưu, dẫn đến việc đánh giá, nhận xét, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử một số trường hợp không đúng quy định.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Quảng Nam cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên nhiệm kỳ 2010-2015 vì liên quan đến việc thực hiện quy định về công tác cán bộ.

Nhà riêng Vũ ‘nhôm’ liên quan báo Đại Đoàn Kết như thế nào?

Nhà riêng Vũ ‘nhôm’ liên quan báo Đại Đoàn Kết như thế nào?

 Căn nhà số 82 Trần Quốc Toản từng được UBND TP Đà Nẵng bán cho VP Trung Trung Bộ báo Đại Đoàn Kết theo diện nhà công sản không tính hệ số sinh lợi.

Lê Bằng