Chiều 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy chủ trì họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

100% bí thư huyện không phải là người địa phương

Ông Duy cho biết, đến ngày 15/8, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Đối với cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cử cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng cấp ủy viên được nâng lên, cơ cấu có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước, vượt yêu cầu của Chỉ thị 35; là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

Yên Bái không bầu Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp tại Đại hội
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy chủ trì họp báo.

Đối với cấp trên cơ sở, 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao; 100% đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội với kết quả bầu cử rất cao; bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; tỷ lệ đổi mới đạt 34,8%, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số vượt yêu cầu so với Chỉ thị 35.
 
Liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Duy cho biết, đã chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công phu, khoa học các văn kiện Đại hội.

"Về công tác nhân sự, Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự  cấp ủy khóa XIX từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả; kiên quyết không giới thiệu tham gia cấp ủy những đồng chí không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện", Chủ tịch tỉnh Yên Bái khẳng định.

Ông Duy cho biết, tiêu chuẩn nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các quy định của tỉnh.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái theo đúng đề xuất của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nói.

 Dự kiến Ban chấp hành khóa mới có 48 ủy viên 

Trả lời câu hỏi của VietNamNet và báo chí một số câu hỏi liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, bầu cử cũng như dự kiến cơ cấu nhân sự khóa mới, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết, việc bầu Bí thư Tỉnh ủy thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng, nên không bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.  

Còn về nhân sự tái cử, ông Tuấn cho hay, tất cả cấp ủy đương nhiệm dựa các tiêu chuẩn chức danh sẽ được xem xét làm quy trình để lựa chọn 32 nhân sự tái cử đưa ra Đại hội bầu.  

Yên Bái không bầu Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp tại Đại hội
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn.

Còn về số dư khi tiến hành bầu Ban Chấp hành tại Đại hội, Yên Bái cũng chuẩn bị số dư trên 10%, tức 5 nhân sự. 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái thông tin thêm, trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội, tỉnh đã quy hoạch 125 nhân sự. Sau khi xem xét, đối chiếu tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định lựa chọn được 62 người để Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 48 ủy viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, đến nay, Yên Bái đã sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Thu Hằng - Kiên Trung

Quảng Ninh không bầu Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp tại Đại hội

Quảng Ninh không bầu Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp tại Đại hội

Chiều nay (17/9), tại cuộc họp báo trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Vũ Quyết Tiến khẳng định sẽ không bầu Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp tại Đại hội.