- Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay.

Dự kiến hôm qua (10/11), Chính phủ đã hoàn tất việc xem xét các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý về mặt chính quyền đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công thương. Quốc hội đã nghiên cứu xong các quy định về vấn đề này chưa, thưa ông?

Bên Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ, bên Quốc hội giao cho UB Pháp luật, UB Tư pháp và Ban Công tác đại biểu nghiên cứu.

Chúng ta phải nghiên cứu xem trình tự thế nào, bởi bên Đảng đã có cách chức Ban cán sự Đảng Bộ Công thương rồi, còn xử lý về chính quyền thì tính pháp lý thế nào khi xử lý một người không còn chức vụ đó nữa, Quốc hội cũng đã miễn nhiệm rồi.

Chúng ta phải đảm bảo tính nghiêm minh, cũng phải đảm bảo tính pháp lý. Hiện nay các cơ quan đang nghiên cứu.

Xử lý ông Vũ Huy Hoàng: Bàn nhiều nhưng chưa ngã ngũ
Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc

Các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội đã ngồi bàn bạc để xử lý việc này chưa?

Cũng đã bàn ngay, bàn nhiều rồi đấy nhưng bàn chưa ra được.

Phải chăng vướng mắc lớn nhất chính là tính pháp lý chưa có?

Chưa có, trước đây chưa có bao giờ cả nên mới khó. 

Tiền lệ pháp luật chưa có quy định nào như thế nên bây giờ làm phải đảm bảo đúng pháp lý. Các cơ quan đang nghiên cứu để tham mưu cho chính xác.

Nguyên tắc là Chính phủ gửi sang thì Quốc hội mới nghiên cứu nhưng hiện giờ Chính phủ làm chưa xong, chưa gửi hồ sơ sang. Trong quá trình đó, 2 bên vẫn phối hợp với nhau để đảm bảo chặt chẽ pháp lý.

Ban Bí thư giao Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ nghiên cứu, tìm giải pháp nào cho phù hợp, đúng pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh.

Quá trình xử lý, các ông có liên lạc với ông Vũ Huy Hoàng không?

Khi nào có quy trình xử lý hoặc kết quả thì chúng tôi mới liên hệ.

Kiên Trung