- Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017 diễn ra sáng nay.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình cho hay, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng.

Theo ông, trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong mỗi bước đi của cách mạng VN, đồng bào các dân tộc thiểu số cùng đồng bào chiến sĩ cả nước một lòng chung thuỷ, sắt son theo Đảng và Bác Hồ, cống hiến công sức và xương máu cho các cuộc kháng chiến dân tộc.

Xây dựng vùng dân tộc thiểu số phát triển nhanh, bền vững
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình

Phó Thủ tướng cho biết, với sự nỗ lực của các cấp các ngành, cùng đồng bào cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước ta.

Qua các tấm gương điển hình tiên tiến của cá nhân đồng bào các dân tộc trong cả nước, Phó Thủ tướng cho rằng, có thể khẳng định người có uy tín có vai trò rất quan trọng, là cầu nối giữa đồng bào dân tộc thiểu số với ban, ngành, đoàn thể, là cơ sở thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, là kênh thông tin quan trọng góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời tuyên truyền, vận động đồng bào nêu cao tinh thần cảnh giác chống lại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Các doanh nhân và cộng đồng DN cũng đã góp phần phát triển KTXH.

Theo Phó Thủ tướng, với sự đóng góp này giúp đời sống văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng cao một bước, bài trừ các thủ tục lạc hậu. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, dịch vụ trợ giúp pháp lý đang tiếp cận với người dân được chú trọng…

Phó Thủ tướng nêu lên, do điều kiện tự nhiên có nhiều khắc nghiệt nên vùng dân tộc và miền núi vẫn có nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, tái nghèo trong đồng bào còn cao, kết cấu hạ tầng, KTXH ở nhiều nơi còn thấp kém chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đời sống.

Xây dựng vùng dân tộc thiểu số phát triển nhanh, bền vững
Phó Thủ tướng trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số

Ông mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp với các chính quyền từ TƯ đến địa phương để tập trung đẩy mạnh phát triển vùng dân tộc và miền núi với tốc độ cao hơn bình quân chung của cả nước. Phát triển KTXH toàn diện, nhanh, bền vững, ưu tiên giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện cho người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân người dân tộc thiểu số thực hiện tốt, phát huy vai trò của mình để xứng đáng với niềm tin yêu,  sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

“Những người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân người dân tộc thiểu số cần tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt, luôn sáng mãi ngọn lửa nhiệt tình từ trái tim với nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng vùng dân tộc thiểu số phát triển nhanh, bền vững”, Phó Thủ tướng nói.

Tổng bí thư gặp mặt thân mật các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tổng bí thư gặp mặt thân mật các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật 80 đại biểu về Thủ đô dự lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2017.

Chủ tịch nước ném còn cùng đồng bào các dân tộc

Chủ tịch nước ném còn cùng đồng bào các dân tộc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sáng nay đã đến chúc Tết đồng bào các dân tộc tại Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Mong chờ người đặt lợi ích dân tộc trên hết

Mong chờ người đặt lợi ích dân tộc trên hết

“Tuyệt đại đa số người dân mong muốn các lãnh đạo nhiệm kỳ mới là những người có tư duy đổi mới, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết”.

Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết của 54 dân tộc

Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết của 54 dân tộc

Tối 15/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” chính thức khai mạc.

Hương Quỳnh