Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu hàng loạt vấn đề hàm chứa thông điệp đầu năm 2020 về cải cách chính sách tiền lương.

Bộ máy cứ phình thì khó cải cách lương

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ, phối hợp với Ban Tổ chức TƯ sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ TƯ đến cơ sở để hoàn thiện bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị.

Ủy viên UB Kiểm tra TƯ lương không bằng thứ trưởng có thỏa đáng?
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Đang cân nhắc thời điểm cải cách lương vào ngày 1/1/2021 hay 1/7/2021

"Khi đi khảo sát, chúng tôi hết sức chú ý đến khối các cơ quan tư pháp, tòa án, VKS vì có rất nhiều ý kiến. Với một Phó chánh án tòa tối cao đồng thời cũng là thẩm phán tòa tối cao, nếu phụ cấp chức vụ, tiền lương như thứ trưởng thì có thỏa đáng không? Hay Phó viện trưởng VKS tối cao là kiểm sát viên VKSND tối cao thì cũng chỉ hưởng chế độ thế thôi.

Ngay UB Kiểm tra TƯ, một ủy viên UB Kiểm tra TƯ do BCH TƯ bầu ra nhưng hệ số có 1,25 - bằng một tổng cục phó loại 2 hoặc tổng cục trưởng loại 1, chưa được như thứ trưởng có thỏa đáng không? Trong khi đây là BCH TƯ bầu ra và vị trí của người ta rất quan trọng", Phó Thủ tướng nêu hàng loạt vấn đề.

Ông nhắc lại Nghị quyết 27 và cho biết, đang cân nhắc thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào ngày 1/1/2021 hay 1/7/2021, tùy theo sự chuẩn bị của các cơ quan liên quan.

Phó Thủ tướng cho biết, cải cách chính sách tiền lương phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó 2 giải pháp mang tính đột phá, căn cơ nhất là phải sắp xếp, tinh giản bộ máy, giảm biên chế, giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách theo tinh thần Nghị quyết 27 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Theo đó, đến năm 2021 phải giảm được ít nhất 10% biên biên chế, đồng thời phải tạo được nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

"Phải giảm được số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ít nhất 10%. Nếu bộ máy cứ phình ra thì khó cải cách tiền lương", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó việc đầu tiên là xây dựng hệ thống các chức danh, chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị và vị trí việc làm, do Ban Tổ chức TƯ là cơ quan chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị.

Hàng trăm đơn vị sự nghiệp chờ nghị định để chuyển thành công ty cổ phần

Liên quan đến xây dựng các nội dung quy định cụ thể về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Phó Thủ tướng cho biết đây là một đề án lớn, phải trình Bộ Chính trị xem xét và quyết định trong năm 2020 để có căn cứ xây dựng các bước tiếp theo.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ sớm trình để ban hành nghị định sửa đổi Nghị định 55 của Chính phủ về việc thành lập, giải thể và cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị sự nghiệp công lập; nghị định sửa đổi Nghị định 41 liên quan đến biên chế, vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong năm 2020, Bộ Nội vụ phải thành lập các đoàn liên ngành đi kiểm tra việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập để đạt được mục tiêu giảm được số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong khối đơn vị sự nghiệp, kể cả y tế và giáo dục.

“Có hàng trăm đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần, chỉ chờ nghị định là chuyển đổi được ngay nhưng giờ vướng mắc là chưa có nghị định”, Phó Thủ tướng nói.

Ủy viên UB Kiểm tra TƯ lương không bằng thứ trưởng có thỏa đáng?
Ảnh: Thành Chung

Đồng thời phải đánh giá việc sắp xếp lại các huyện, xã, sắp xếp lại các tổ dân phố, số lượng cán bộ không chuyên trách ở cơ sở giảm được bao nhiêu, phải tính toán kỹ để có cân đối nhu cầu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến việc phải tiếp tục quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương. Cùng với đó, các ban, bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

Báo cáo với Phó Thủ tướng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, ngày 29/11/2019, Bộ Nội vụ đã có công văn đề nghị các bộ, cơ quan hoàn thiện báo cáo chính thức về xây dựng bảng lương và phụ cấp theo nghề căn cứ dự thảo thiết kế bảng lương mới.

Đến nay đã có 14 bộ, cơ quan có báo cáo, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ LĐTB&XH, Bộ KH&CN, Bộ TT&TT, Ủy ban Dân tộc, TAND tối cao, Bộ VHTT&DL, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đã có công văn gửi các bộ, cơ quan TƯ và UBND 63 tỉnh, thành đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ phân công trong cải cách tiền lương. Đến nay, 28/36 bộ, ngành và 41/63 tỉnh, thành gửi báo cáo.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan ở TƯ chưa gửi báo cáo khẩn trương hoàn thiện báo cáo chính thức về đề xuất thiết kế bảng lương và chế độ phụ cấp theo nghề đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Nội vụ.

Thu Hằng

Bảng lương mới được thiết kế như thế nào?

Bảng lương mới được thiết kế như thế nào?

Bảng lương mới của khối Đảng, đoàn thể sẽ do Ban Bí thư quy định; lương khối QH do UB Thường vụ QH ban hành; Chính phủ quy định lương cán bộ, công viên chức, lực lượng vũ trang.