Hôm nay, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hội nghị UB TƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa 7) đã thống nhất hiệp thương cử ông Phùng Khánh Tài, Chánh Văn phòng UB TƯ MTTQ Việt Nam là Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X
Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng tân Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài

Hội nghị cũng đã thống nhất hiệp thương cử 15 vị tham gia uỷ viên UB; 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương cử linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là Phó Chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Trước đó, ngày 8/1, hội nghị UB TƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 đã khai mạc tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hội nghị nhằm thông qua báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UB TƯ MTTQ Việt Nam năm 2019; thông qua tờ trình về nội dung báo cáo chính trị, dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ, đề án Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sếp không ưa nịnh, công chức muốn cũng chẳng nịnh được

Sếp không ưa nịnh, công chức muốn cũng chẳng nịnh được

Theo TS Nguyễn Viết Chức, không có cấp dưới nào muốn nịnh bợ cả, chẳng qua do cấp trên không gương mẫu.

Theo VOV