Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lương Hồng Phong đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp làm việc trong quá trình kiểm tra đối với Đảng ủy BĐBP. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TƯ tiến hành kiểm tra, nắm tình hình đối với Đảng ủy BĐBP và các đơn vị về 2 nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật (từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2019) và công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng (từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2019).

Sau khi làm việc với Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP, đoàn kiểm tra tiến hành công tác kiểm tra đối với Đảng ủy các đơn vị của BĐBP gồm: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Hải đoàn 38, Hải đoàn 28, Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP tại TP.HCM. Thời gian kiểm tra kéo dài từ ngày 18 đến ngày 27/6.

Thiếu tướng Lương Hồng Phong nhấn mạnh, đây là đợt kiểm tra thường niên của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy để kịp thời nắm bắt, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng đất quốc phòng, từ đó có biện pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong BĐBP; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. 

Sau khi nghe Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP báo cáo kết quả công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Thiếu tướng Lương Hồng Phong đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP và các đơn vị.

Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan trong quá trình Đoàn kiểm tra làm việc. Đảng ủy BĐBP, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP và các đơn vị nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, cung cấp tài liệu và báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác các nội dung kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP ghi nhận chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TƯ đối với Đảng ủy BĐBP. Chính ủy BĐBP mong muốn nhận được những phản hồi góp ý từ đoàn kiểm tra để Đảng ủy BĐBP kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Sau khi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy tiến hành làm việc với Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP và Đảng ủy Cục Hậu cần BĐBP về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

UB Kiểm tra Quân ủy TƯ đề nghị kỷ luật một số tổ chức, cá nhân

UB Kiểm tra Quân ủy TƯ đề nghị kỷ luật một số tổ chức, cá nhân

UBKT Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo; kỷ luật 7 đảng viên vi phạm; kỷ luật quân đội 7 người.

Theo VGP