Ngày 20/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký thay Thủ tướng quyết định số 1418, 1419 về việc bổ nhiệm Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.
 
Theo đó, Thủ tướng quyết định Bổ nhiệm Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Việc bổ nhiệm 2 nhân sự mới vào vị trí này nhằm thay Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã thôi giữ chức vụ quản lý.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Trung tướng Trần Quốc Tỏ tham gia Hội đồng quản lý BHXH
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Trung tướng Trần Quốc Tỏ

Hiện Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam là Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Phó Chủ tịch chuyên trách là ông Nguyễn Văn Cường.

Ngoài ra, Hội đồng còn có các ủy viên là đại diện lãnh đạo của một số bộ, ngành, trong đó có Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
 
Theo quy định hiện hành, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hội đồng quản lý có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm.

Thu Hằng

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.