Ngày 1/12, Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trình Bộ Chính trị quy định về tổ chức bộ máy của MTTQ ở Trung ương
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Lắng nghe ý kiến của nhân dân để giải quyết các vụ việc phức tạp

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam luôn xác định việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của một kỳ Đại hội không phải làm một lần là xong mà phải thường xuyên cập nhật thông tin, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế. Bởi vậy, cần phải liên tục cập nhật các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để triển khai kịp thời trong hệ thống Mặt trận.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam cho biết, trong năm 2022, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trình Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương và trình Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện.

Cùng với đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cũng sẽ chuẩn bị việc xây dựng đề án sơ bộ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029). Trên cơ sở đó, MTTQ Việt Nam sẽ trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Trình Bộ Chính trị quy định về tổ chức bộ máy của MTTQ ở Trung ương
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Ông Chiến đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch (thực hiện Luật MTTQ Việt Nam) giữa Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ để phát huy dân chủ trực tiếp, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng nhà nước, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân.

“Với phương châm xác định phải đổi mới và phải đối diện với thực tế, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến của nhân dân để giải quyết các vụ việc phức tạp, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

Đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm hơn nữa

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm nắm bắt việc lãnh đạo, chỉ đạo, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Qua kiểm tra sẽ giúp cho Đảng đoàn Mặt trận, cho các cơ quan, đơn vị đã triển khai tốt rồi thì tốt hơn, đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm hơn nữa", ông Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã khắc phục những khó khăn về nhân sự để nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó mà Đảng, Nhà nước giao. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã góp phần tích cực vào thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; huy động nguồn lực chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Trình Bộ Chính trị quy định về tổ chức bộ máy của MTTQ ở Trung ương
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Minh Đạt

“Với tinh thần luôn luôn đổi mới, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách bài bản, hoàn thành đúng tiến độ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm với mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả làm việc, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận.

Ông Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam phải xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải thực hiện nghiêm túc, bài bản trong cả nhiệm kỳ.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với 5 nhiệm vụ hết sức quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua.

"Cần tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng đoàn, tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá bài bản, thiết thực", ông gợi mở.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam cần thường xuyên quan tâm tới hoạt động của từng Chi bộ tại cơ quan Mặt trận để thấy được trách nhiệm, ý chí quyết tâm và nội dung kế hoạch thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và có sản phẩm cụ thể.

Thu Hằng

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

Quốc hội cũng đã xem xét ban hành một số nghị quyết, quyết định mang tính cấp bách, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát.