Ngày 5/7, diễn ra hội nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế lần thứ 16, khóa 15 để đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được chỉ định làm ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 5 cán bộ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm:

Ông Hoàng Khánh Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế;

Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

Ông Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh đoàn;

Bà Nguyễn Thị Sửu, Bí thư Huyện ủy A Lưới;

Ông Đặng Ngọc Trân, Bí thư Huyện ủy Phú Lộc.

Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng để ban hành và tổ chức thực hiện, đồng thời lấy ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ. 

Chủ tịch Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Chủ tịch Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Đặng Quốc Khánh vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.  

Theo VGP