Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Viettel trở thành tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tiên được chỉ định làm ủy viên Quân ủy TƯ.

Không nên vì bức xúc một việc mà từ bỏ quyền bầu cử

Theo đó, Quân ủy TƯ vừa tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Quân ủy TƯ nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel - Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng trở thành tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tiên được chỉ định làm ủy viên Quân ủy TƯ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ), thạc sĩ viễn thông ở Úc, thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế quốc dân.

Tổng giám đốc Viettel làm ủy viên Quân ủy Trung ương

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Quân ủy TƯ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 23 người do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng giữ chức Phó bí thư.

Quân ủy TƯ là cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN trong Quân đội Nhân dân VN, là cơ quan nghiên cứu đề xuất với Ban chấp hành TƯ những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; kế hoạch phòng thủ đất nước; phương hướng và biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cơ chế lãnh đạo của Đảng với Quân đội nhân dân.

Theo Thanh Niên

Đại sứ Mỹ tiết lộ bí mật về Tổng thống Obama
Đề phòng các thế lực thù địch phá hoại ngày bầu cử
Chuyên cơ chở Obama sẽ được đón như thế nào?
Bí thư Xuân Anh kiểm tra 3 tổ bầu cử
Đúc tượng các cố Bộ trưởng Công an