XEM CLIP:

Hôm nay, tại Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành TƯ khoá 13, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Tổng bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị, phê duyệt quy hoạch TƯ khoá 13
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Sau khi xem xét báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị hoan nghênh Ban chỉ đạo đã tập hợp đầy đủ ý kiến của các ủy viên TƯ tại hội nghị TƯ 9 khoá 12 (tháng 12/2018), thực hiện kế hoạch số 11 của Bộ Chính trị, đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng và tổ giúp việc khẩn trương thẩm tra hồ sơ nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng các quy định, quy trình về công tác cán bộ.

Trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ đạo, Bộ Chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành TƯ khoá 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Chính trị giao Ban chỉ đạo thông báo cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị biết về kết quả phê duyệt; đồng thời giao cho Ban Tổ chức TƯ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gắn với luân chuyển, sắp xếp, bố trí công tác đối với các cán bộ được quy hoạch để chủ động chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Ngoài ra, trên cơ sở xem xét tờ trình của Ban Tổ chức TƯ (số 374-TTr/BTCTW, ngày 20/6/2019), Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Thu Hằng - Nguồn clip: VTV

Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch BCH Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét công tác nhân sự.