XEM CLIP:

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các ban đảng, các bộ, ngành có liên quan.

Bộ Chính trị đã nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn hơn 30 năm đầu tư nước ngoài, ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị đã quyết định ra nghị quyết chuyên đề về vấn đề quan trọng này.

Tổng bí thư,Chủ tịch nước,Nguyễn Phú Trọng,Bộ Chính trị
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp
Tổng bí thư,Chủ tịch nước,Nguyễn Phú Trọng,Bộ Chính trị
Quang cảnh cuộc họp
Tổng bí thư,Chủ tịch nước,Nguyễn Phú Trọng,Bộ Chính trị
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Xem xét Tờ trình của Đảng ủy Công an Trung ương và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 và yêu cầu cấp bách hiện nay, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị mới về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới để thay chỉ thị số 21. 

Sau khi xem xét Tờ trình của Tạp chí Cộng sản và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan, Bộ Chính trị đã thống nhất ra quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản. 

Trên cơ sở xem xét tờ trình của Ban tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Theo TTXVN

Bộ trưởng Y tế làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ TƯ

Bộ trưởng Y tế làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ TƯ

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.