Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un
 Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un
Tổng bí thư, Chủ tịch nước đọc diễn văn chào mừng. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un
Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng nâng ly. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đọc diễn văn đáp từ. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un
Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un
Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un
Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Kim Jong-un mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước thăm Triều Tiên

Chủ tịch Kim Jong-un mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước thăm Triều Tiên

Chủ tịch Kim Jong-un trân trọng mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Triều Tiên vào thời gian thuận tiện.  

Theo Vietnam+