Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tham dự có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao
Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao
Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao
Chú thích ảnh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Chú thích ảnh

Quang cảnh hội nghị

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao
Tiêu chuẩn để trở thành Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Tiêu chuẩn để trở thành Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Theo TTXVN