Chú thích ảnh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng

Chú thích ảnh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các thành viên Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng

Chú thích ảnh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Chú thích ảnh

Quang cảnh cuộc họp

Chú thích ảnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Chú thích ảnh

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính TƯ phát biểu 

Theo TTXVN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định một số nhân sự

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định một số nhân sự

Sau khi xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị.