- Tiếp tục lịch trình tại Huế, chiều nay, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến thăm Nhà lưu niệm chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu tại phường Trường An, Huế.

Nhà vua Nhật Bản thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu

Nhà yêu nước Phan Bội Châu là biểu tượng của phong trào Đông Du - phong trào sang Nhật Bản để học tập con đường cứu nước của thanh niên Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Nhà vua Nhật Bản thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu

Nhà vua Nhật Bản thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu

Nhà vua Nhật Bản thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu

Nhà vua Nhật Bản thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu
Nhà vua Nhật Bản thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu

Chuyến thăm này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà vua và Hoàng hậu đối với cụ Phan Bội Châu, chí sỹ yêu nước có mối quan hệ gắn bó với Nhật Bản cách đây hơn 100 năm.

Tổng bí thư mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản dự tiệc trà

Tổng bí thư mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản dự tiệc trà

Trước khi lên đường thăm Huế, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã tới dự tiệc trà do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì.

Cuộc gặp xúc động của Nhà vua với thân nhân cựu binh Nhật

Cuộc gặp xúc động của Nhà vua với thân nhân cựu binh Nhật

Cuộc gặp gỡ xúc động của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản với vợ con, thân nhân của cựu binh Nhật từng tham chiến ở VN.

Quang Thành