Sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng nhắc lại công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Cả cuộc đời của Người là tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, không màng danh lợi cá nhân, yêu thương đồng chí, đồng bào, luôn nghiêm khắc với chính mình, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ…”, ông Vượng nhấn mạnh

Thường trực Ban bí thư ghi nhận việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng phát triển.

Đại hội 13,Đại hội Đảng,nhân sự,Trần Quốc Vượng
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị

“Kết quả đó có công lao đóng góp không nhỏ của nhiều tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đó là những bông hoa đẹp trong rừng hoa ngàn việc tốt của dân tộc ta kính dâng lên Người”, Thường trực Ban Bí thư nói.

Loại trừ cục bộ, thân quen khi chọn nhân sự

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, thời gian qua công tác tuyên truyền có nhiều thành tích, kinh nghiệm, bài học quý tạo dấu ấn trong xã hội. Tới đây phải duy trì thường xuyên, nâng cao hơn nữa, kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những gương điển hình trong thực hiện chỉ thị.

Đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Theo ông Trần Quốc Vượng, nhận thức đúng và đầy đủ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu, điều quan trọng là chuyển nhận thức ấy thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học tập và làm theo trong mỗi tập thể và cá nhân.

Thường trực Ban Bí thư nhắc lại câu Bác viết năm 1947: “Tôi khuyên các bạn chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng phải thiết thực, nói được làm được; việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dẫn đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành hẳn hoi hơn là một chương trình to tát mà không làm được”.

Đại hội 13,Đại hội Đảng,nhân sự,Trần Quốc Vượng
Các đại biểu tham dự hội nghị sáng nay

Theo ông, lời dạy của Bác thật sâu sắc, chí lý trong mỗi chúng ta hôm nay.

Trên tinh thần đó, ông Trần Quốc Vượng đề nghị tập trung làm tốt và có hiệu quả một số nội dung, trong đó có việc chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp tiến tới ĐH 13, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Ông cho rằng, các cấp ủy, tổ chức đảng thấm nhuần lời dạy của Bác: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta phải tránh, loại trừ các biểu hiện: Tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nang, dễ dãi khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới”.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ. Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số.

“Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm quy tắc tập trung dân chủ, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có biểu hiện chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”, Thường trực Ban Bí thư lưu ý.

Đến cơ sở mà đoàn xe dài dằng dặc rất phản cảm

Ông Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Từng địa phương, cơ quan đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch thật cụ thể; triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phải tạo ra phong trào chuyển biến theo gương Bác về nội dung này, nhất trong tình hình đất nước hiện nay.

Đại hội 13,Đại hội Đảng,nhân sự,Trần Quốc Vượng

Theo ông, phải tiết kiệm từ việc nhỏ nhất. Tiết kiệm văn phòng phẩm, xăng xe, điện nước, rồi đi máy bay; tiết kiệm các dự án đầu tư; tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân, tổ chức cưới, lễ hội theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước và cả đi công tác cơ sở.

“Những năm gần đây, theo chỉ thị của Tổng bí thư, khi tổ chức các chuyến đi của Tổng bí thư, Văn phòng TƯ tổ chức đi chung cho các Phó ban chứ mỗi đồng chí không đi 1 xe. Hiện nay đang thực hiện tương đối tốt. Chúng ta cố gắng thực hiện như vậy”, ông dẫn chứng.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý: “Chúng ta đến cơ sở mà trông thấy đoàn xe dài dằng dặc rất phản cảm”.

Thường trực Ban Bí thư kỳ vọng, sau hội nghị này, việc học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu và tạo những phong trào thiết thực, hiệu quả.

Kiên quyết xử lý cán bộ nói và làm trái quan điểm của Đảng

Kiên quyết xử lý cán bộ nói và làm trái quan điểm của Đảng

Kiên quyết xử lý theo đúng quy định những cán bộ, đảng viên nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Thu Hằng - Trần Thường