Tổ chức tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa, sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.

Triển lãm nhằm giúp công chúng có thể hiểu rõ hơn về miền đất, con người xứ Thanh trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc với nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý lần đầu tiên được công bố.

Nội dung triển lãm giới thiệu Thanh Hóa trong quá trình hình thành và phát triển, gồm 4 phần: Thanh Hóa thời tiền sử - sơ sử; Thanh Hóa thời kỳ phong kiến và thuộc địa nửa phong kiến; Thanh Hóa thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1945 - 1975); Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới. 

Một số hình ảnh Thủ tướng thăm triển lãm trong sáng nay:

Thủ tướng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Nguyễn Xuân Phúc,Thanh Hóa
Thủ tướng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Nguyễn Xuân Phúc,Thanh Hóa
Thủ tướng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Nguyễn Xuân Phúc,Thanh Hóa
Thủ tướng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Nguyễn Xuân Phúc,Thanh Hóa
Thủ tướng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Nguyễn Xuân Phúc,Thanh Hóa
Thủ tướng,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Nguyễn Xuân Phúc,Thanh Hóa
Thủ tướng: Hãy nói thẳng vào yếu kém của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thủ tướng: Hãy nói thẳng vào yếu kém của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thủ tướng cho rằng để giải quyết bài toán phát triển kinh tế, các đại biểu không kể thành tích mà hãy nói thẳng về những yếu kém, tồn tại.

Theo VGP