Đà Nẵng: Thủ tướng chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tám tỉnh, thành phố
Ông Lê Trung Chinh

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Đức Thơ.

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Miên, để nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Quảng Bình: Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình hiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh; ông Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: ông Nguyễn Xuân Quang, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Trần Phong để nhận nhiệm vụ mới.

Ninh Bình: Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Văn Điến, để nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh và ông Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tam Điệp.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch, để nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Long An: Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Kiến Tường.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Cảnh để nghỉ hưu trước tuổi và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Tiền Giang: Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh.

Trà Vinh: Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duyên Hải và ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Trưởng BQL khu kinh tế tỉnh.

Hậu Giang: Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh và bà Hồ Thu Ánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh.

Hà Tĩnh: Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Quốc Vinh, để nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Thành Nam

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương khoá XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.