Tại quyết định 513/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại quyết định 512/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Chung Phụng, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng phê chuẩn, miễn nhiệm 2 phó chủ tịch Ninh Bình
Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng tặng hoa các cán bộ nghỉ hưu theo chế độ, và chúc mừng ông Phạm Quang Ngọc (thứ hai bên trái) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trước đó, ngày 26/4, tại kỳ họp bất thường - kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Biểu quyết và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Chung Phụng (nghỉ hưu theo chế độ); Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND tỉnh đã bầu ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.

Công bố quyết định của Ban bí thư về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban bí thư về công tác cán bộ

Ban bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y chức vụ Phó Chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 cho 4 cán bộ.

Theo VGP