Thủ tướng vừa quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo TƯ về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và ưu đãi người có công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban Chỉ đạo (trước đây do ông Vương Đình Huệ khi còn là Phó Thủ tướng làm Trưởng ban).

Phó trưởng ban thường trực là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; 3 Phó trưởng ban gồm: Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng LĐ-TB-XH, Bộ trưởng Tài chính và các ủy viên là đại diện các bộ, ban ngành liên quan.

Thủ tướng làm Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tiền lương
Phiên họp Ban chỉ đạo ngày 4/3. Ảnh: TTXVN

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện 3 đề án: Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách BHXH; Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Ban chỉ đạo phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công theo sự phân công của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, Ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách BHXH; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công.

Trưởng Ban chỉ đạo có nhiệm vụ điều hành các hoạt động, ban hành quy chế làm việc của Ban; ban hành Kế hoạch nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương.

Phó trưởng ban thường trực có nhiệm vụ giúp Thủ tướng điều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo theo phân công của Thủ tướng; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về các hoạt động của Ban.

Bộ trưởng Nội vụ, Phó trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng đề án và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp; quyết định thành lập tổ biên tập giúp Ban xây dựng đề án và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

Bộ trưởng LĐ-TB-XH, Phó trưởng Ban chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng 2 đề án: Đề án cải cách chính sách BHXH và đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Bộ trưởng Tài chính, Phó trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ nghiên cứu xây dựng các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công.

Các ủy viên Ban thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo và quy chế làm việc.

Thu Hằng

Thủ tướng: Cải cách tiền lương không chỉ bù trượt giá, điều chỉnh đôi chút

Thủ tướng: Cải cách tiền lương không chỉ bù trượt giá, điều chỉnh đôi chút

Chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo TƯ về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công chiều nay, Thủ tướng lưu ý, “đã cải cách thì phải ra cải cách, chứ không phải là điều chỉnh đôi chút".