Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu

Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phan Chí Hiếu, ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8.

Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 24/7.

Tổng bí thư: Đại hội là dịp để sàng lọc cán bộ, không sợ thiếu người làm

Tổng bí thư: Đại hội là dịp để sàng lọc cán bộ, không sợ thiếu người làm

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Đại hội là một dịp để ta sàng lọc cán bộ. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ".

Thái An