- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Bộ VHTT&DL, Ngân hàng Chính sách Xã hội, BHXH Việt Nam.

Cụ thể, tại quyết định 1884/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Lê Khánh Hải giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ VHTT&DL.

Thủ tướng bổ nhiệm lại 4 nhân sự

Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL

Tại quyết định 1888/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Dương Quyết Thắng giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Tại quyết định 1883/QĐ-TTg và quyết định 1882/QĐ-TTg, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Khương và ông Nguyễn Minh Thảo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

M.Anh